Service & Säkerhet sedan 1969

Brandtjänst

Utbildningar & Kurser

För att brandskyddet ska vara  komplett behöver personalen utbildas i brandskydd. Redskap och material gör ingen nytta om inte personalen på plats kan använda dessa.

Brandtjänst skräddarsyr utbildningar utgående från verksamhetens behov och ger er tips och råd på vägen till ett fullgott brandskydd. Vi utbildar er personal i bl.a. utrymningsövning, släckövning och första hjälpen. Vi hjälper er att utarbeta rutiner och kontroller för brandskyddet enligt lagstadgade krav och förordningar.