Service & Säkerhet sedan 1969

Brandtjänst

Hjälp på väg (kravutbildning)

Kurs i Hjälp på väg Enligt vägverkets bestämmelser. Deltagarna skaffar sig handlingsberedskap för att kunna varna, larma, ge Första hjälpen och släcka bränder vid en olycksplats. I ”Hjälp på väg”-kursen ingår förutom kraven från trafikverket, även hjärt- och lungräddning med halvautomatisk hjärtstartare..

Södertörns Brandtjänst samt våra instruktörer, är registrerade i Trafikverkets kravkursregister.

En endagars kurs med teori och praktik

Mål

Deltagarna skall efter genomförd utbildning kunna agera handlingskraftigt vid olycksfall och kunna rädda liv i trafiken eller på arbetsplatser helt i linje med de krav som ställs i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 1999:7) samt vägverkets regler.

Deltagare

Utbildningen riktar sig till kollektivtrafik- och godstransport/logistikföretag där kraven på kunskap och färdighet i första hjälpen och brandsläckning krävs.

Vad innehåller vår utbildning ”hjälp på väg”?

 • Skapa fri luftväg
 • Placera en medvetslös stabilt sidoläge.
 • Hjärt- och lungräddning med halvautomatisk hjärtstartare
 • Larma.
 • Hjälpa till att få bort föremål som sitter fast i halsen (luftvägsstopp).
 • Förebygga cirkulationssvikt.
 • Lägga tryckförband vid blödning.
 • Brännskador, skall- och nackskador
 • Vara ett stöd vid psykiska reaktioner.
 • Handla och organisera på olycksplats.
 • Förflytta en skadad.
 • Brandskyddsutbildning
 • Stor tillämpningsövning.

Kostnad

Pris per kurs (minst 10 Max 12 deltagare): 1 900 Sek/deltagare. Eller 17 800:-

Alla priser är exkl. moms

Boka en kurs

Hör av dig till oss om du vill veta mer eller boka en kurs. Våra kontaktuppgifter hittar du HÄR.