Service & Säkerhet sedan 1969

Brandtjänst

 Brandskyddstjänster & Produkter

Som totalleverantör inom förebyggande brandskydd är det viktigt för oss att ge Er de bästa tänkbara förutsättningarna vid ett eventuellt brandtillbud. Vi erbjuder våra kunder professionell hjälp av erfarna servicetekniker, både för specifika insatser och omfattande helhetslösningar.

“Sedan Brandtjänst AB tog över brandskyddet i våra fastigheter, kan vi nu ägna oss åt vår kärnverksamhet. Vi känner oss trygga i att veta att med deras mångåriga bakgrund från bland annat räddningstjänsten. Kan vi lita på att de ser till så att vi uppfyller gällande lagkrav.”

— Henrik Saldert– Stendörren Fastigheter AB