Service & Säkerhet sedan 1969

Brandtjänst

Installation av larm & armaturer

Vi installerar brandlarm och kontrollerar att larmen uppfyller de krav som verksamheten i byggnaden kräver.

För att snabbt kunna evakuera en byggnad måste samtliga utrymningsvägar vara markerade med fungerande nödbelysning. Nödljusarmaturer och larm ska kontrolleras ca en gång i månaden av personal. Därtill bör armaturer och larm kontrolleras årligen av brandskyddstekniker och elektriker, för att garantera att utrustningen fungerar som den ska.