Service & Säkerhet sedan 1969

Brandtjänst

Första hjälpen (L-ABC)

Kurs i Första hjälpen (L-ABC)

Olycksfall inträffar varje dag, i trafiken, i skolan, på arbetsplatsen och i hemmet. Oftast är det Du som medmänniska som är först på plats och får hjälpa till, tills ambulans kommer. För att du ska känna dig så säker som möjligt, bör du gå en utbildning i Första hjälpen minst en gång om året.

Ingen arbetsplats är den andra lik. Därför är våra utbildningar inte heller likadana. Innehållet på utbildningen i Första hjälpen anpassas utifrån de förutsättningar och risker som finns på just Er arbetsplats.

Ni får lära er de första, viktiga, ibland livräddande handgreppen och åtgärderna som en allvarligt skadad person behöver.

Tips och råd för första hjälpen

Vi går också igenom och ger tips och råd om hur säkerheten kan organiseras i din arbetsmiljö med tanke på Första hjälpen.

 • Vem ropar du på när något inträffar?
 • Var finns utrustning för första hjälpen?
 • Vem ringer efter hjälp?
 • Vem möter ambulansen?
 • Vem kontaktar anhöriga?
 • Vem sköter kontakter med media?

Vi delar givetvis med oss av våra erfarenheter och ger även tips och råd om hur dina åtgärder i Första hjälpen blir mer effektiva. I Första hjälpen-utbildningen ingår ett flertal praktiska övningar. En del moment övar deltagarna på varandra, andra utförs på en övningsdocka.

En utbildning/kurs i Första hjälpen kan med fördel kombineras eller kompletteras efter egna önskemål, exempelvis med HLR – hjärt-lungräddning eller D-HLR som står för hjärt-lungräddning med defibrillator (hjärtstartare).

Vad innehåller vår Första hjälpen-utbildning?

Här är exempel på innehåll i Södertörns Brandtjänsts utbildning i Första hjälpen, som kan anpassas efter varje arbetsplats, beroende på hur arbetsmiljön ser ut:

 • Kontroll av medvetande, andning och puls (MAP)
 • Blödningar, sår- och klämskador
 • Förbandsteknik
 • Brännskador
 • Ögonskador
 • Larma 112
 • Förebygga cirkulationssvikt (chock)
 • Kemiska olyckor
 • Fallolyckor
 • Idrottsskador
 • Omhändertagande vid trafikolycka
 • Omhändertagande vid akuta sjukdomar, exempelvis astma, allergiska reaktioner, diabetes, epilepsi/kramper, hjärtinfarkt, kärlkramp och stroke
 • Ge en psykisk första hjälp

Förutsättningar

En utbildning/kurs i Första hjälpen tar i de flesta fall ungefär två timmar, men tiden kan givetvis variera beroende på innehållet. En grupp består av max 12 personer.

Alla våra Instruktörer har bakgrund inom ambulansen, räddningstjänsten eller akutsjukvården.

Kostnad

Pris per kurs: 7 500:- eller 950:- per deltagare. Eller enligt offert.
Alla priser är exkl. moms

(kurs=minst 10 deltagare)

Boka en kurs i Första hjälpen

Hör av dig till oss om du vill veta mer om hur ni kan rädda liv eller för att boka en kurs/utbildning i Första hjälpen. Våra kontaktuppgifter hittar du HÄR.

Arbetsmiljöverket kräver enligt AFS 1999:7 att på varje arbetsplats ska ett lämpligt antal anställda ha utbildning i första hjälpen.