Service & Säkerhet sedan 1969

Brandtjänst

Södertörns Brandtjänst AB är grundad 1969

Södertörns Brandtjänst AB grundades 1969 av Arnold Sjöberg, som vid den tiden arbetade som brandman i Botkyrka brandförsvar. Till en början kunde Arnold sköta företagandet och skiftesarbetet vid brandförsvaret parallellt, men snart krävde bolaget en större närvaro och insats.

”Jag tror att min pappa startade Södertörns Brandtjänst mycket på grund av sitt aktiva arbete som brandman. Han var med och såg vad brand kan medföra och han ville aktivt arbeta för att minska de olyckorna och de tillbuden, inte allra minst rädda liv.”

— Marianne Sjöberg, Dotter till grundaren Arnold Sjöberg

Behovet av ett fullgott brandskydd, utbildningar och släckövningar växte snabbt då man under 1970-talet började diskutera införandet av regler kring brandskyddsarbeten. Arnold var väldigt engagerad i dessa frågor och drev dem, både inom branschen för brandskydd och i egenskap av brandförman inom brandförsvaret.

För Arnold var det naturligt att etablera sig i Botkyrka kommun. Eftersom brandförsvaren i de olika kommunerna samarbetade rätt tätt, hade han kontakter över hela Södertörn, och Södertörns Brandtjänst tjänster inom förebyggande brandskydd kunde således erbjudas till hela området.

Arnold Sjöberg var oerhört social och välkänd. Yrket var ett kall för honom. Han arrangerade brandövningar hemma för familjen och att kunna hantera en brandsläckare och utrymning var ett måste för alla familjemedlemmar. Om brandsäkerheten var bristfällig då familjen besökte vänner och bekanta styrde Arnold upp en brandövning och såg till att huset utrustades med nödvändig utrustning. Även i offentliga lokaler som restauranger försäkrade Arnold sig om att alla i familjen hade koll på utrymningsvägar ifall av brand. Arnold sade alltid:

”människan är ett vanedjur och därför bör vi öva oss i brandsäkerhet, för att vid ett brandtillbud kunna agera rätt och reflexmässigt”.

Arnold värderade ordning och reda och hade ett mycket högt rättspatos. Södertörns Brandtjänsts slagord Service & Säkerhet är således en mycket passande sammanfattning av Arnolds ambitioner och vision för företaget. Idag förvaltas företaget av Patrik Sjöberg och Martin Söderberg, som under de senaste åren tillsammans med styrelse och personal drivit in företaget i en ny, expansiv fas, där branschexpertis, kundrelationer och värdegrundsarbetet är i fokus.