Service & Säkerhet sedan 1969

Brandtjänst

HLR (Hjärt- & Lungräddning med hjärtstartare)

Varje dag får mer än 20 personer plötsligt oväntat hjärtstopp i Sverige. Det kan hända var som helst; i hemmet, på arbetsplatsen eller mitt under konferensen.

Kunskap i hjärt-lungräddning – HLR – borde höra till allmänbildningen. Vad gör du om en person i din omgivning faller ihop medvetslös? Eller om hjärtat stannar? Plötsligt oväntat hjärtstopp är en av de vanligaste dödsorsakerna hos människor i arbetsför ålder. Med hjälp av hjärt-lungräddning och tidig defibrilering ökar chansen att överleva ett hjärtstopp avsevärt. Därför är det viktigt att så många som möjligt har kunskap i HLR.

Vad innehåller vår HLR-Kurs?

Lägesbedömning

  • Kontroll av Medvetande, Andning och Puls (MAP)
  • Larma 112
  • Mun- mot munmetoden
  • Hjärtkompressioner
  • Använda en halvautomatisk hjärtstartare (Vilket många av våra konkurrenter inte har i sina utbildningar)
  • Vändning till stabilt sidoläge (tidigare framstupa sidoläge) från rygg och mage
  • Åtgärder vid luftvägsstopp

Vad händer sen

Efter en utbildning i hjärt-lungräddning, HLR, kan du självständigt utföra hjärt-lungräddning och använda en halvautomatisk hjärtstartare tills ambulanspersonal tar över. Du har också fått med dig en mängd tips och råd som gör din insats mer effektiv.

Alla deltagare som genomgår utbildningen får ett utbildningsbevis/diplom. Vi är alltid uppdaterade med de senaste medicinska riktlinjerna från Svenska HLR-rådet.

”Vi rekommenderar att alla lär sig hjärt-lungräddning och repeterar detta varje år.”

Svenska Rådet för hjärt-lungräddning

Förutsättningar

En HLR-Kurs hos Södertörns Brandtjänst innehåller mycket praktik. En del praktiska moment genomför deltagarna på varandra, andra utförs på en övningsdocka. En utbildning i HLR-hjärt-lungräddning är ungefär 1,5-2 timmar lång. En grupp består av max 12 personer.

Kostnad

Pris per kurs i hjärt och lungräddning (minst 10 deltagare): 8 500:- eller 1000:- per deltagare. Eller enligt offert.
Alla priser är exkl. moms

Boka en kurs

Hör av dig till oss om du vill veta mer eller boka en kurs. Våra kontaktuppgifter