Service & Säkerhet sedan 1969

Brandtjänst

Vår värdegrund – en hög prioritering

Vårt värdegrundsarbete genomsyrar hela vår verksamhet och prioriteras högt då vi rekryterar nya medarbetare.

Vår Vision

Södertörns Brandtjänst ska vara en förebild för förebyggande brandskydd i Sverige, och genom att agera med hög rättspatos, gott exempel och ordning & reda vara drivande i branschen.

Vi ska verka lokalt men påverka nationellt genom att förevisa goda exempel och nya verksamhetsmodeller och -principer.

Vi ska bidra till att utveckla branschen med nya produkter & lösningar.

Vår Mission

Att vara den marknadsledande partnern för brandskydd på Södertörn och i Stockholms Län.

Att tillhandahålla våra kunder med ett komplett brandskydd och ge Personlig & Professionell service och arbeta med mottot Service & Säkerhet.