Service & Säkerhet sedan 1969

Brandtjänst

Utrymningsövning

Verksamheten skall ha rutiner och instruktioner som säkerställer att larmgivning, utrymning och räddningsinsatser sker på ett snabbt och effektivt sätt. Övningen vänder sig till företag, skolor och verksamheter som vill kontrollera och säkerställa sina rutiner för utrymning vid brand eller annan fara.

Vi börjar normalt övningen med en genomgång med brandskyddsansvarige och de utrymningsansvariga på företaget. Vi går igenom den kommande utrymningen och vad som är viktigt att veta. Därefter återgår de ansvariga till sina arbetsplatser och övningen påbörjas. Det ordinarie brandlarmet aktiveras. Personalen skall då utrymma lokalen och samlas på respektive återsamlingsplats.

För att övningen skall bli mer realistisk och intressant brukar vi rökfylla delar av lokalen. Röken är så kallad teaterrök. Den är helt ofarlig för människor och djur och skadar inte maskiner eller annat materiel. Parallellt med övningen kan brandsläckning övas med brandsläckare mot gasolkar och brandfilt mot brinnande docka.

Efter utrymningsövningen samlas vi för uppföljning och erfarenhetsutbyte. Resultatet diskuteras och förbättringsåtgärder vidtas där det har varit problem eller brister. Efter avslutad utrymningsövning skall deltagarna ha kompetens och erfarenhet för att effektivt kunna genomföra en utrymning.

Förutsättningar för en utrymningsövning

En utrymningsövning hos Södertörns Brandtjänst tar ungefär 6-8 timmar.

Kostnad

Pris per kurs (minst 10 deltagare): Från 8 500:- eller offert.
Alla priser är exkl. moms

Boka en kurs

Hör av dig till oss om du vill veta mer eller boka en kurs. Våra kontaktuppgifter hittar du HÄR.