Service & Säkerhet sedan 1969

Brandtjänst

Brandfarliga Arbeten

Brandfarliga Arbeten är en ny och modern utbildning för alla som arbetar med moment där det finns risk för att en brand kan uppstå. Utbildningen uppfyller försäkringsbolagens krav och motsvarar Brandskyddsföreningens kurs “Heta arbeten”.

Alla arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning, till exempel svetsning, lödning, torkning, ska utföras brandsäkert. De som utför tillfälliga arbeten med risk för brand måste genomgå en utbildning för att få det tillstånd som krävs.

Utbildningen Brandfarliga Arbeten ger ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens villkor. Vår utbildning är också anpassad till förhållanden i olika branscher. De som går utbildningen hos oss får förståelse för risksituationer på just sin arbetsplats och kan direkt tillämpa kunskaperna i sitt arbete.

Innehåll Brandfarliga arbeten

Brandfarliga Arbeten är en ny och modern utbildning för alla som arbetar med moment där det finns risk för att en brand kan uppstå. Utbildningen uppfyller försäkringsbolagens krav och motsvarar Brandskyddsföreningens kurs “Heta arbeten”.

Alla arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning eller gnistor, till exempel svetsning, lödning, torkning, ska utföras brandsäkert. De som utför tillfälliga arbeten med risk för brand måste genomgå en utbildning för att få det tillstånd som krävs.

Utbildningen Brandfarliga Arbeten ger ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens villkor. Utbildningen är också anpassad till förhållanden i olika branscher exempelvis bygg, tak eller industrin. Deltagaren får förståelse för risksituationer på just sin arbetsplats och kan direkt tillämpa kunskaperna i sitt arbete.

Innehåll:

 • Ansvar, lagar och regler
 • Organisation
 • Säkerhetsregler & försäkringsvillkor
 • Riskhantering & konsekvenser
 • Grundläggande brandskydd
 • Brandfarlig vara
 • Grupparbeten
 • Praktisk släckövning
 • Certifiering

Brandfarliga Arbeten

En branschanpassad och modern utbildning Med de faktiska utförarna av brandfarliga arbeten i fokus och med stöd av medlemsföretag och branschföreningar har SVEBRA och Sveriges Byggindustrier nu tagit fram ett alternativ till Brandskyddsföreningens Heta Arbeten. Syftet med den nya utbildningen Brandfarliga Arbeten är, förutom att skador fortsättningsvis skall hållas på en låg nivå, skapa en modernare och mer branschanpassad modell av utbildning som följer försäkringsbolagens villkor.

Vi ser vinning för alla parter

Branschanpassad utbildning

 • Nytt upplägg ökar förutom grundkunskaperna möjligheten för deltagarna att fördjupa kompetensen för just dennes arbetsplatser.

Kostnader

 • Brandfarliga Arbeten är ett branschägt koncept med fokus att tillhandahålla ett koncept till ett för arrangörer fördelaktigt pris.

Större möjlighet till branschpåverkan för intressenter

Brandfarliga Arbeten är skapad av och för medlemmar i flera branschföreningar och dessa medlemmar äger och utvecklar utbildningen.

Mångfald och utveckling

SVEBRA och Sveriges Byggindustrier ser det som en självklarhet att det ska finnas alternativ på marknaden som i första hand ser till kvalitet, följer de regler och lagar som finns och de försäkringsvillkor som ställs. En utbildning som ständigt utvecklas av och för utföraren är för allas bästa intressen.

Utbildningen Brandfarliga Arbeten…

 • är framtagen av SVEBRA och Sveriges Byggindustrier
 • motsvarar Brandskyddsföreningens koncept “Heta arbeten”
 • uppfyller de krav som ställs i försäkringsvillkoren
 • följer gällande utbildningsplan
 • ger ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens villkor
 • certifikatet är giltigt i fem år från godkänd utbildning
 • registreras i ID06 kompetensdatabas
 • genomförs på en dag (6,5 timmar)
 • är branschanpassad
 • är branschägt
 • är en utbildning som ständigt utvecklas av och för utföraren