Service & Säkerhet sedan 1969

Brandtjänst

Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)

Alla som driver någon form av verksamhet behöver ha ett Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA). SBA innebär att metodiskt gå genom brandskyddet i fastigheten eller lokalen, se till att allting fungerar som det ska och att personalen har den kunskap och utrustning som behövs för att kunna förebygga eventuella brandtillbud.

Varför SBA?

Systematiskt brandskyddsarbete skyddar människor och lokaler från skador vid eventuella bränder. Eftersom varje verksamhet är unik byggs SBA upp från varje företags egna förutsättningar och behov och kan även ingå i företagets kvalitetsarbete. Som företagare kan du välja att utföra SBA på egenhand eller konsultera oss så hjälper vi dig upprätta och underhålla SBA-arbetet i din verksamhet.

Ett omfattande SBA innefattar bl.a följande punkter:

  1. Brandskyddspolicy
  2. Brandskyddsorganisation
  3. Riskhantering
  4. Regler och rutiner
  5. Nödlägesberedskap
  6. Utbildningsplanering
  7. Byggnads- och verksamhetsbeskrivning
  8. Kontrollsystem
  9. Uppföljning