Service & Säkerhet sedan 1969

Brandtjänst

Aktivt & passivt brandskydd

Ett heltäckande brandskydd innefattar både aktivt och passivt brandskydd. För att ditt brandskydd ska vara fullgott behöver bl.a. utrymningsvägar, brandcellsgränser, sektioneringsdörrar, markeringar och släckutrustning kontrolleras minst en gång per år av extern brandservicetekniker.

I ett fullgott brandskydd ingår även utbildning av personal, dokumentation och regelbundna kontroller.